Romaversitas

Romaversitas Alapítvány

Arculati tervezés
 
A Romaversitas Alapítványt a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok támogatására hozta
létre egy romákból álló értelmiségi kör 1996-ban. Közösségi szervezetként hisznek abban, hogy hosszú távon kell a roma fiatalok oktatásába fektetni, mert ez vezet fenntartható és széleskörű társadalmi változáshoz.
Egy erős, közösségeik érdekeit képviselő, önálló narratívát kialakító roma értelmiségért dolgoznak.
 
Roma fiatalokat támogatnak
• készségeik megerősítésében,
• pozitív roma identitásuk megszilárdításában,
• egyetemi tanulmányaik megkezdésében,
• diplomájuk megszerzésében.